Ouders-gebruikers

Inspraak in dialoog

Een goede zorg en dienstverlening kan enkel in dialoog met de gebruiker zelf. Daar waar mensen moeilijk of slechts gedeeltelijk zelf over hun leven kunnen beslissen, gaan we dat gesprek aan met ouders, familie of betrokkenen.  Het doel is een goede en kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle mensen in Zevenbergen; in een sfeer van vertrouwen, waarin men respect heeft voor elkaars ideeën, naar elkaar luistert en waar er plaats is voor een kritische bemerking.  Op die manier kan kritiek geven opbouwend werken en is het een positieve stimulans om het beter te doen.    

Lees meer :

Ouderparticipatie

Een werkgroep waarin ook de ouders waren vertegenwoordigd heeft een nieuwe visietekst ontwikkeld over ouderparticipatie in het dienstverleningscentrum Zevenbergen.  
De tekst is nu beschikbaar via onze website, via deze link.