Collectieve rechten en plichten

De laatste goedgekeurde versie (door directiecomité en de twee collectieve overlegorganen) van de collectieve rechten en plichten vindt u hier.