Collectieve inspraak

Het dvc Zevenbergen organiseert collectief overleg (nieuwe naam gebruikersraad) per locatie.

Zevenbergen-Ranst 

Het collectief overleg is het wettelijke orgaan voor de collectieve inspraak en participatie.  Hier worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatieuitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen.  Het collectief overleg vergadert een achttal keer per jaar en elke vier jaar zijn er verkiezingen voor een nieuwe samenstelling.  
Leden van het collectief overleg en ouders/familieleden, nemen ook deel aan werkgroepen van het dvc Zevenbergen die beleidsthema's behandelen : bv. de werkgroep voeding, ouderparticipatie, ....

Voor de samenstelling van het collectief overleg 2014-2018 klik hier.

De Maretak

In de Maretak is er een apart collectief overleg, waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Zij vergaderen een vijftal keer per jaar en behandelen gelijkaardige onderwerpen als de gebruikersraad in Zevenbergen-Ranst.