Individuele inspraak

Altijd welkom

Ouders en familie zijn altijd welkom.   De deuren van de woning staan altijd open.  Voor de meeste vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks bij de leefgroepbegeleiders terecht.  Voor medische of sociale vragen helpen de medische en de sociale dienst u graag verder.  Bij de sociale dienst kunt u ook terecht voor alle administratieve, financiële en juridische aangelegenheden die een handicap met zich meebrengen.

Respect voor keuzes

Bewoners willen keuzes maken die relevant zijn voor hen.  Daarom zijn de grote en kleine zorgvragen de leidraad voor de ondersteuning in Zevenbergen.  Keuzes aanbieden is een basishouding van elke begeleider en van elke dienst.  Daar waar nodig begeleiden we gebruikers in hun keuzemogelijkheden (picto’s, foto’s,..).  We toetsen regelmatig naar de keuze in activiteiten. 

Het bewonersondersteuningsplan 

Hoe de ondersteuning van de bewoner/deelnemer er juist uitziet, is het resultaat van regelmatig overleg met iedereen die bij die ondersteuning betrokken is.
De ouders zijn hierbij partners in de zorg.
Een ondersteuningsplan ontstaat na overleg met alle betrokkenen.  Een eerste keer doen we dat voor de start van de overeenkomst. Daarna evalueren we het eerste ondersteuningsplan na ongeveer 6 maanden. Na 2 jaar (minderjarigen) of na 3 jaar (volwassenen) houden we opnieuw een uitgebreide bespreking. Op al die besprekingen worden de ouders of wettelijke vertegenwoordiger of de direct betrokkenen uitgenodigd.