Dagverblijf

Je komt overdag  naar het dagverblijf in De Maretak in Duffel of  in Zevenbergen in Ranst, voor dagopvang en dagbesteding op maat. Voltijdse of deeltijdse deelname is mogelijk. Voor minderjarigen kan dit gecombineerd worden met onderwijs. 
Dagopvang kan je ook combineren met thuisondersteuning of verblijf.

Voor wie

Voltijds of deeltijds dagverblijf
Wie in aanmerking komt voor een Multifunctioneel Centrum (MFC) of  een persoonsvolgend budget heeft (PVB) als volwassene, kan bij ons terecht voor voltijdse of deeltijdse dagopvang.
Af en toe op dagverblijf
U kunt ook kiezen om af en toe in te gaan op het dagbestedingsaanbod, zonder inschrijving bij  het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).  Dat kan bv. wanneer u  als ouder(s) van een kind met een beperking dagbesteding wenst voor uw zoon of dochter tijdens de vakantie . Deze dienstverlening heet ‘Rechtstreeks Toegankelijke ondersteuning’ (RTH). RTH is wel beperkt in frequentie, duur en intensiteit. En het is enkel mogelijk als u nog geen ondersteuning via een VAPH-dienst of voorziening krijgt. Voor meer info klik hier

Waar en hoe?

Kies je enkel voor dagopvang zonder woonondersteuning, dan kan je voltijds of deeltijds langskomen in het dagverblijf  De Maretak in Duffel of in Zevenbergen-Ranst. Er is begeleiding vanaf 8u ‘s morgens tot 18 u ‘s avonds. Een eigen busdienst (enkel in het dagverblijf van De Maretak in Duffel)  zorgt in de mate van het mogelijke voor het vervoer van en naar huis. Er is een intensief contact met de ouders. Het thuisprogramma en het aanbod in de dagopvang stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af. We nodigen de ouders regelmatig uit op een evaluatiegesprek en we betrekken hen rechtstreeks bij de uitgebreide bespreking van hun zoon of dochter. 

Wat kost het 

Niet-rechtstreeks toegankelijk (via VAPH)
Minderjarigen : de voorziene wettelijke bijdrage en een aantal extra verblijfkosten
Meerderjarigen : zorggebonden kosten (via voucher of cashformule) en woon- en leefkosten. 

Via Rechtstreeks toegankelijke hulp
We vragen aan de cliënt een bijdrage voor dagbesteding van  € 9,75. Daar komen eventueel nog kosten bij wanneer u deelneemt activiteiten of gebruik maakt van diensten  die niet tot de basisdienstverlening horen.

Meer info?  Mail naar ons infoloket