Vraaggestuurde zorg

Woonondersteuning of dagopvang

Wij vertalen uw zorgvraag in een  concreet ondersteuningsplan. We houden daarover een eerste gesprek voor de start van de dienstverlening. Gezamenlijk brengen we de vraag van uw kind in kaart.  We kijken hoe Zevenbergen een antwoord kan bieden. Maximum zes maanden daarna houden we, samen met u als ouder of familie, een grondige bespreking. Op dat moment zitten we samen met alle mensen die bij de ondersteuning van uw zoon of dochter betrokken zijn. Dit ondersteuningsplan wordt regelmatig, samen met u geëvalueerd.

Tijdelijk verblijf – tijdelijke dagbesteding - thuisondersteuning

Ook hier gaan we na welke zorgvraag u stelt en welk aanbod Zevenbergen kan bieden.  We vinden het belangrijk voldoende informatie met elkaar te delen zodat onze ondersteuning in de optimale omstandigheden kan plaatsvinden.  Daar hoort ook een regelmatige evaluatie bij.

De medische ondersteuning

Bij permanent verblijf
De artsen van Zevenbergen-Ranst volgen de medische zorg van de bewoners op. In De Maretak wordt die medische zorg geboden door lokale artsen die zich engageren voor De Maretak. Dit gebeurt onder supervisie van de medisch directeur van Zevenbergen die verantwoordelijk is voor het algemene medische beleid.In beide voorzieningen zijn er verpleegkundigen aanwezig.  Zij coördineren de dagelijkse medische zorg in samenspraak met de opvoeders, de ouders en de artsen. Arts(en) en verpleegkundigen bewaken ook de preventieve zorgen in verband met gezondheid: toediening van vaccinaties, gezonde voeding en hygiëne, preventieve onderzoeken.

Bij tijdelijk verblijf of dagopvang

De medische opvolging van gebruikers gebeurt door hun behandelende arts(en).  De artsen die verbonden zijn met Zevenbergen en De Maretak hebben ten aanzien van deze gebruikers enkel een begeleidende functie.