De dienst individuele ondersteuning

De dienst individuele ondersteuning van het dienstverleningscentrum Zevenbergen, begeleidt mensen met een complexe, meervoudige beperking die thuis verblijven. We werken ambulant (wij begeleiden uw zoon of dochter in Zevenbergen-Ranst of De Maretak in Duffel) of bij u aan huis (mobiele thuisondersteuning). Beide vormen of een combinatie ervan zijn mogelijk.

Voor wie
Wie in aanmerking komt voor een Multifunctioneel Centrum (MFC) of als volwassenen een persoonsvolgend budget heeft (PVB), kan bij ons terecht voor thuisondersteuning. We bieden ook thuisondersteuning aan via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Voor mensen die hun kind met een beperking zo lang mogelijk thuis willen opvangen bijvoorbeeld, kan de dienst thuisondersteuning zorgen voor begeleiding en praktisch pedagogische begeleiding aan huis.  Zelfs al heeft u nog geen ondersteuning via een VAPH voorziening of dienst. 
Daarnaast kan thuisondersteuning ook voor:

  • baby’s, peuters of kleuters met een vertraagde ontwikkeling, waarbij er een vermoeden van een beperking is
  • kinderen en jongeren met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

Wat bieden we?
Bij de begeleiding gaat onze aandacht naar de ontwikkeling van uw kind. We ondersteunen ook de pedagogische en psychosociale vragen van u als ouder. De ondersteuning gebeurt aan huis in het eigen gezin en binnen de eigen leefomgeving. We bekijken samen voor welke vragen en problemen een oplossing nodig is. De omgang met de beperking en de zorgvraag van uw kind zijn onze leidraad. We spreken af welke concrete hulp en ondersteuning Zevenbergen daarbij kan geven.
Een thuisbegeleiding kan bestaan uit: 

  • de begeleiding van de baby
  • praktisch-pedagogische ondersteuning bij de opvoeding
  • ouders en familie informeren over de beperking en de ontwikkeling
  • ondersteuning geven bij het verwerken van de beperking of bij gedragsaanpak
  • informatie geven over hulpmiddelen, vergoedingen

Wat betaalt u voor thuisondersteuning

Niet-rechtstreekse dienstverlening
Voor meer info over de kostprijs en de mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar ons infoloket.  Klik op het logo hieronder.

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
We vragen aan de cliënt een maximale bijdrage voor mobiele of ambulante begeleiding van € 5,23.