Outreach

Outreach is gericht op het delen van kennis en expertise met andere zorgverstrekkers. De medewerkers van Zevenbergen hebben heel wat kennis en ervaring in huis en willen die graag delen met andere zorgverstrekkers.

Wat bieden wij?

Outreach kan gaan over alle mogelijke aspecten van de zorgverstrekking zoals ademhalingsbehandeling, basisprincipes in het werken met personen met een handicap, voedingsbegeleiding en mondzorg, vrijheidsbeperking, ondersteunde communicatie, probleemgedrag en psychiatrische problematiek, hechtingsstoornissen, ouder worden, palliatieve ondersteuning, aangepaste vrijetijdsbesteding enz. Outreach focust op uw vragen en ondersteuningsbehoeften en samen zoeken wij naar een passend antwoord.

Voor wie?

Outreach richt zich tot andere zorgverstrekkers. Dit kunnen professionelen zijn zowel uit de eigen sector als uit andere sectoren, of niet-professionele zorgverstrekkers.  

Outreach is rechtstreeks toegankelijk.

Wilt u graag meer informatie of heeft u nog vragen?
Mail ons uw vraag via een klik op het infoloket en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.