Visie op personen met een beperking

Personen met een beperking zijn volwaardige burgers in onze samenleving, met eigen verwachtingen over het leven, eigen rechten en plichten, een eigen levensproject.

Net zoals iedereen moeten zij de mogelijkheid krijgen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Visie op zorg

De zorg die we bieden is afgestemd op de vraag van de persoon met een beperking.  In overleg met de cliënt en zijn netwerk, de overheid en alle medewerkers, wordt een aangepaste zorg-op-maat uitgebouwd.  We streven naar een evenwicht van de belangen en waarden van al deze betrokkenen. Deze zorg op maat wordt gedragen door de relatie hulpverlener-cliënt. 
Het dvc Zevenbergen wil een kwaliteitsgerichte en deskundige partner zijn.  Onze dienstverlening zal zich tevens afstemmen op de zorgvragen die in de regio worden vastgesteld.

 

Visieteksten

De ondersteuning die het dvc Zevenbergen biedt vertrekt vanuit deze algemene visie. Daarnaast schreven we verschillende visieteksten die een apart onderdeel van onze werking uitdiepen en vorm geven. Klik hier voor meer info.
De concrete uitwerking van deze visie gebeurt in de doelstellingen van het dvc Zevenbergen.  Zij vormen de basis van de jaarlijkse planning.