Voor wie

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): geen inschrijving nodig

Wanneer kiest u voor RTH? 
U wilt als ouder(s) van een kind met een beperking of vermoeden van een beperking, ondersteuning tijdens de vakantie; via RTH kan uw zoon of dochter in Zevenbergen logeren of dagopvang krijgen.U wenst als familielid van een volwassene met een beperking, advies of een kortdurende begeleiding aan huis: Zevenbergen geeft het gepaste begeleidingsadvies en de nodige ondersteuning.RTH is een handige ondersteuningsvorm die onmiddellijk beschikbaar is. U heeft geen inschrijving van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) nodig. RTH is wel beperkt in frequentie, duur en intensiteit. In deze folder zetten we alles op een rijtje.

Niet-rechtstreekse hulpverlening : via VAPH

Minderjarigen
Als minderjarige moet je je melden via de integrale toegangspoort. Je contactpersoon kan samen met jou een aanvraagdocument invullen voor de hulp die je nodig hebt. Hij stuurt jouw aanvraag door naar het team indicatiestelling van de toegangspoort dat nieuwe aanvragen bekijkt. Als je een goedkeuring krijgt voor de gestelde hulpvragen, krijg je een oplijsting van voorzieningen die deze hulp kunnen bieden. Uit deze lijst kan je als ouders / wettelijk vertegenwoordiger je voorkeurvoorzieningen aanduiden. Het is dan de taak van de gekozen voorzieningen om deze vraag op te nemen in hun instroomlijsten en deze ook mee te bekijken bij passende open plaatsen.   

Volwassenen
U meldt zich aan met een PVB (persoonsvolgend budget).  Voor meer info over het PVB verwijzen wij u graag door naar de website van het VAPH.
Wanneer u een PVB heeft spreken we met u individueel af welke ondersteuning het best bij u past.  Alle info over de mogelijkheden en de kostprijs (zorggebonden kosten en woon- en leefkosten) kunt u navragen bij ons infoloket.  Klik op de rode knop hieronder en mail ons uw vraag.  Wij geven zo spoedig mogelijk een antwoord.