Loopbaanbegeleiding

Werken aan een goede dienstverlening is niet mogelijk zonder geëngageerde en goed opgeleide medewerkers. Het dvc Zevenbergen wil daarbij een goed evenwicht houden tussen de belangen van de cliënt, de medewerker en de organisatie.  We streven naar een bedrijfscultuur waar medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun job.

Competenties en talenten
Ons medewerkersbeleid begint bij een uitgeschreven functieprofiel met daarin de competenties en talenten die je nodig hebt voor de job. Competenties zijn vaardigheden. Het is een verzameling van de dingen die je moet ‘kennen’, ‘kunnen’ en ‘zijn’ . Aandacht voor talent en bezieling voegt daar iets aan toe: dat wat je als medewerker echt graag doet en waar je warm voor loopt. Het  vertrekpunt is jouw persoonlijke beleving van wie je bent en wilt worden. De competenties en talenten zijn een leidraad bij selectie, vorming en loopbaanbegeleiding.

Opleiding
Het dvc Zevenbergen voorziet in een aangepast vormings-, trainings- en opleidingsaanbod voor alle medewerkers.
Onze basisdoelstellingen zijn onze leidraad, maar daarnaast is er plaats voor persoonlijke ontplooiing van de medewerker.
Regelmatig peilen we naar de opleidingsbehoeftes van al onze medewerkers.