Werken in het dvc Zevenbergen

De directe zorg

De zorg en begeleiding van de individuele bewoner, vormt de kern van onze werking. Een team van leefgroepbegeleiders staat in voor de directe zorg en ondersteuning. In het dvc Zevenbergen werken we interdisciplinair. De begeleiders in de leefgroep worden ondersteund door een groep mensen. Dit interdisciplinair team maakt, met de gebruiker zelf of met de leefgroep de nodige afspraken omtrent begeleiding en opvolging.
Binnen dit team heeft elk zijn of haar specifieke taak:

  • De (ortho)pedagoog coördineert de totaalzorg van de bewoner/deelnemer en waakt erover dat zijn of haar vraag en het aanbod van de leefgroep in evenwicht zijn.
  • De groepchef is verantwoordelijk voor de samenwerking, taakverdeling en praktische organisatie van de leefgroep.
  • De maatschappelijk werker is het aanspreekpunt voor de gebruiker, de ouders en de familieleden en draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen
  • De psychiater, artsen en verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners en richten zich op het voorkomen en behandelen van lichamelijke en psychische problemen
  • Tot slot zullen ook de medewerkers in de dagbesteding vanuit hun discipline (kiné, logo, ergo,muziektherapie,…) en ervaring, meewerken binnen de interdisciplinaire aanpak van de bewoner/deelnemer.

Medewerkers in de indirecte zorg

Naast pedagogische en medische diensten, zijn tal van andere mensen dagelijks bezig in en rond de leefgroep of op het domein.

  • De keukenploeg met koks en hulpkoks verzorgt de maaltijden voor de meeste leefgroepen en diensten en wordt bijgestaan door een diëtiste die waakt over de aangepaste voeding voor de bewoner/deelnemer. 
  • De technische dienst staat in voor de grote en kleine herstellingen en het periodiek onderhoud van het domein, machines en installaties van alle vestigingen en tuinonderhoud.
  • De schoonmaakploeg zorgt niet enkel voor het noodzakelijke poetswerk, maar is ook actief in de naaidienst en de wasserij. 
  • Het dienstverleningscentrum Zevenbergen heeft ook een centrale administratie die zorgt voor het onthaal, secretariaat, personeels- en bewonersadministratie en de financiële opvolging.

Meer info vind je ook in deze folder.