Algemeen

Het nieuwe collectief overleg in Ranst

2018-2022

Na de verkiezingen en de tevredenheidsmeting tijdens en na de vakantie, kon het nieuw samengestelde collectief overleg (vroeger 'gebruikersraad' genoemd) op 15 november van start gaan met een eerste vergadering.  Meteen werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd,werden de mandaten verdeeld en maakten we een agenda op voor de vergaderingen in 2019.  De recente tevredenheidsmeting werd daarbij als leidraad gebruikt.  De leden van de gebruikersraad vind je via deze link.