Het dienstverleningscentrum (dvc) Zevenbergen
begeleidt en ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking.

We doen dat op drie plaatsen :

 

Het dvc Zevenbergen maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
Gesubsidieerd en erkend door het VAPH