Overslaan en naar de inhoud gaan

Zevenbergen heeft een traditie een open huis te zijn. Ouders en familie zijn altijd welkom. Voor de meeste vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks bij de leefgroepbegeleiders terecht.  Voor medische of sociale vragen helpen de medische en de sociale dienst u graag verder.  Bij de sociale dienst kunt u ook terecht voor alle administratieve, financiële en juridische aangelegenheden die een handicap met zich meebrengen.

Respect voor keuzes

Bewoners willen keuzes maken die relevant zijn voor hen.  Daarom zijn de grote en kleine zorgvragen de leidraad voor de ondersteuning in Zevenbergen.  Keuzes aanbieden is een basishouding van elke begeleider en van elke dienst.  Daar waar nodig begeleiden we gebruikers in hun keuzemogelijkheden (picto’s, foto’s,..).  We toetsen regelmatig naar de keuze in activiteiten. 

Het ondersteuningsplan 

Hoe de ondersteuning van de bewoner/deelnemer er precies uitziet, is het resultaat van regelmatig overleg met iedereen die bij die ondersteuning betrokken is. De ouders/familie zijn hierbij partners in de zorg.  Een ondersteuningsplan ontstaat na overleg met alle betrokkenen.  Een eerste keer doen we dat voor de start van de overeenkomst. Daarna evalueren we het eerste ondersteuningsplan na ongeveer 6 maanden. Na 2 jaar (minderjarigen) of na 3 jaar (volwassenen) houden we opnieuw een uitgebreide bespreking. Op al die besprekingen worden de ouders of wettelijke vertegenwoordiger of de direct betrokkenen uitgenodigd.

Uw opmerkingen: we horen ze graag

In Zevenbergen streven we tevredenheid na, zowel van de mensen die we rechtstreeks begeleiden als van de ouders,familie en wettelijke vertegenwoordiger. We willen graag over die tevredenheid praten. Niet enkel als het goed gaat, maar ook als er grote of kleine problemen opduiken.  

Met een mondelinge opmerking kunt u bij elk personeelslid van het team of de betrokken dienst terecht. Vaak zal die het probleem vrijwel onmiddellijk kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan wordt de opmerking doorgegeven aan de persoon of dienst die het best geplaatst is om een oplossing te zoeken.

Wie liever niet rechtstreeks met een opmerking naar een betrokken personeelslid gaat, kan altijd bij de sociale dienst terecht, die het probleem dan verder opvolgt. U krijgt in elk geval zo snel mogelijk een antwoord!

Een ontevredenheid of opmerking kunt u ook bespreken met een lid van de gebruikersraad. Zij behartigen immers de samenwerking tussen het dvc Zevenbergen en de gebruikers, ouders en familie. U vindt hier de ledenlijst van de gebruikersraad.

Als u een klacht heeft

Wie een probleem wil aanklagen kan zijn klacht schriftelijk richten aan de directie.  Binnen de 30 dagen zal de directie een oplossing voor het probleem voorstellen of een bepaalde beslissing motiveren.