We vroegen aan onze medewerkers waarom ze werken in Zevenbergen aangenaam vinden. We delen graag hun antwoorden met u.

  • Zevenbergen is een 'zorgende' voorziening.  Je voelt de warme aandacht die er is voor mensen die hier ondersteund worden en ook voor de medewerkers.
  • De accommodatie is zeer uitgebreid.  Er is heel veel aandacht voor de juiste aanpassing op de juiste plek. Denk maar aan de busjes, het therapiebad, de vele hulpmiddelen.
  • Zevenbergen en De Maretak liggen in een groene omgeving.
  • Zevenbergen zorgt voor mensen met een ernstige en meervoudige beperking.  Maar er is toch een grote verscheidenheid in die doelgroep.
  • Er is een heel goed contact met ouders en familie van de bewoners.
  • Je wordt goed ondersteund door je collega's en leidinggevende. Er is veel betrokkenheid.
  • Fijn aanbod van soep, broodjes, slaatjes en gratis aanbod van dranken.
  • We hebben voldoende inspraak in ons werkrooster.
  • Er is een afwisselend aanbod aan personeelsactiviteiten naast het werk.
  • Zo'n proevement (waar mensen voor een dag een job naar keuze mogen doen) is echt een tof initiatief. 

Wil je meer weten over werken in Zevenbergen?  We laten graag Katrien (ergotherapeute) en Alyzee (opvoedster) aan het woord over hun job.