Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie in Zevenbergen woont of dagondersteuning krijgt – permanent of af en toe – kan ook deelnemen aan de brede waaier aan activiteiten van het  dagbestedingsteam.
We vragen ons daarbij altijd af : ‘wat doet iemand graag’ en ‘wat heeft hij of zij nodig’.  De activiteit moet plezant zijn en de bezigheid of therapie zinvol. En uiteraard aangepast aan de mogelijkheden of ontwikkelingskansen die er zijn.  

 

Welke activiteiten

Alle activiteiten en projecten opsommen zou ons te ver leiden.  Maar denk bijvoorbeeld aan : muziekbeleving, rolstoeldansen, snoezelen, crea-activiteiten, belevingstheater, zwemmen in het eigen therapiebad,  paardrijden, boerderijwerk in de eigen boerderij, enz.  En uiteraard organiseren we met de regelmaat feestelijke gebeurtenissen voor heel Zevenbergen. 

Breed aanbod

De dagbesteding is georganiseerd in een aantal diensten elk met een specifieke opdracht: beleving, vorming, beweging en arbeid hebben hun eigen therapeuten en gespecialiseerde medewerkers.  Het dagbestedingsteam bestaat uit logopedisten, kinesisten, ergo- en muziektherapeuten die elk op hun terrein zeer veel ervaring hebben opgebouwd.  Elke activiteit of therapie vertrekt van de 'vraagkaart'. Daarin worden alle vragen naar specifieke therapieën of ontspanningsactiviteiten per cliënt in kaart gebracht.  Wat is nodig én waar beleeft de persoon in kwestie plezier aan, is daarbij de leidraad.

 

School in Zevenbergen

Er zijn projecten zoals het speelleerklasje dat zich specifiek richt op jonge kinderen met ontwikkelingsmogelijkheden.  Hiervoor werken we samen met de school van Katrinahof.  Hun leerkrachten organiseren hier ter plaatse een individueel programma voor twee klasjes met kinderen die in Zevenbergen verblijven. Een grote meerwaarde voor ons aanbod.

Het autiproject van Zevenbergen kent een heel lange geschiedenis en richt zicht in het bijzonder op de specifieke belevingswereld van kinderen en jongeren met autisme of autismespectrumstoornis. Ook de boerderij De Spruytershoef is een onderdeel van de dagbesteding in Zevenbergen.