Waarom bouwen we

Het hoofdgebouw met 20 woningen in Ranst, dateert van 1975. Vanaf de jaren negentig werden die systematisch gerenoveerd en aangepast. De eerste renovaties gebeurden 20 jaar geleden en de meeste van die woningen zijn aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd zijn er ook andere noden: een betere warmte- en geluidsisolatie, meer individuele slaapkamers, meer ruimte, meer comfort,…
Het bestaande gebouw nogmaals renoveren en uitbreiden is niet langer mogelijk, omdat de basisstructuur verouderd is.

Een groot gedeelte van het hoofdgebouw wordt afgebroken en in de plaats komen er nieuwe woningen voor 152 bewoners. We pakken daarbij ook het domein zelf aan. Het moet veilig zijn, met veel aandacht voor de rust en de groene omgeving. We willen het domein ook meer openstellen voor de buitenwereld, omdat we geloven in de voordelen daarvan. De overheid steunt dit project, maar Zevenbergen moet een ruim deel zelf financieren.

Veel comfort

Herkenbaarheid, comfort en veiligheid. Dat zijn de sleutelwoorden voor de 18 nieuwe woningen in Zevenbergen-Ranst. Met ruime, lichte leefruimtes die de buitenwereld naar binnen halen, maar ook met rustige, prikkelarme hoekjes. Aan de voorzijde zijn er ruime terrassen.
Die staan voor ‘ontmoeten’. Een ‘wandelringweg’ zorgt voor beweging en voor animatie, want er is altijd passerend fiets-, wandel- en ander  ‘traag’ verkeer. Sommige bewoners of logees kunnen vanuit hun kamer rechtstreeks naar een eigen tuintje als ze nood hebben aan minder prikkels in hun omgeving. Daarnaast kan je ‘binnen’ in de woning, toch buiten zitten in de centrale patio. Zo blijf je oogcontact houden met medebewoners en begeleiders.

Een nieuw domein

We hertekenen ook de plattegrond van Zevenbergen. De nieuwe woningen groeperen we in drie ‘landschapskamers’. Drie wijken op het domein zeg maar, elk met een eigen ‘groen’ thema: ze heten Boskant, Keerbeek en Veld. Elke wijk heeft een eigen gezicht en elke woning in de wijk een eigen, herkenbare voordeur. De huidige hoofdingang (waarvan we enkel het voorste gedeelte behouden) zal aan de rand van het nieuwe Zevenbergen liggen. Het erf van de boerderij wordt het nieuwe centrum van het domein.

Het dorp is welkom

Zevenbergen zet verder in op omgekeerde inclusie’. Omdat onze doelgroep niet in het dorp kan wonen, nodigen we het dorp hier uit. Ranstse verenigingen kunnen gebruik maken van onze lokalen. In samenwerking met de Landelijke Gilde leggen we volkstuintjes - de zogenaamde 'Warme Tuin' - aan voor hobbytuiniers uit Ranst. De boerderij zet op een aantal zaterdagen tijdens het zomerseizoen de deuren open. Onze buren zijn welkom.  Dat brengt meer leven in de brouwerij.

Eind 2020 zijn alle woningen van Keerbeek in gebruik. In het najaar van 2021 verhuizen de laatste cliënten naar hun nieuwe woning in Veld.