Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie op personen met een beperking

Personen met een beperking* zijn volwaardige burgers in onze samenleving, met eigen verwachtingen over het leven.  Net zoals iedereen krijgen zij de mogelijkheid om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

*De minderjarige cliënten hebben alle rechten zoals gestipuleerd in het decreet rechtspositie van de minderjarige in de hulpverlening.  Die rechten van de minderjarige cliënt waarvoor hij niet bekwaam wordt geacht (in casu alle minderjarige cliënten Zevenbergen) worden door de ouders ingevuld.

Persoon met een beperking

Wanneer we spreken over cliënt bedoelen we niet enkel de persoon met zijn beperking, maar het gehele cliëntsysteem, met name alle mensen die in zijn/haar directe omgeving zorg bieden: ouders, familie, vrienden.

Zevenbergen stelt zich open voor cliënten met heel bijzondere noden. Voor deze bijzondere burgers in onze maatschappij is ons zorgaanbod zo gewoon als mogelijk, maar (heel)speciaal als het moet.

In onze samenleving

Mensen met een beperking zijn volwaardige burgers en nemen zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Wij ondersteunen hen daarin.  Gezien de aard van de beperking en de bijzondere (woon)omgeving die de meeste van onze cliënten nodig hebben, is ‘omgekeerde inclusie’ soms een noodzaak: de samenleving komt naar de leefwereld van de cliënten en maakt gebruik van voor hen bedoelde voorzieningen.

kamp 24
"Ellen gaat graag naar de kapper in het dorp. Voor haar is dit een fijne uitstap en ze vindt het helemaal niet erg als ze even moet wachten. Integendeel, ze vindt het fijn om de kapper bezig te zien met andere klanten."
"Anthony is erg angstig en vindt het niet fijn als hij geschoren of geknipt wordt. Soms is hij zo angstig dat hij tijdens het knippen wegvlucht naar zijn kamer. Na een tijdje proberen we het dan opnieuw. Daarom komt er voor Anthony een kapster in de woning."

Kwaliteitsvol leven

We volgen het door Schalock uitgewerkte kader van quality of life

  • Lichamelijk welbevinden: gezondheid, voeding, vrije tijd…
  • Emotioneel welbevinden: veiligheid, geluk, tevredenheid, …
  • Materieel welbevinden: financiële zekerheid, bezittingen, onderdak, …
  • Interpersoonlijke relaties: intimiteit, genegenheid, vriendschap, …
  • Sociale inclusie: acceptatie, ondersteuning, participatie, …
  • Zelfbepaling: keuzes, persoonlijke controle, autonomie, …
  • Persoonlijke ontplooiing: onderwijs, zinvolle activiteiten, vaardigheden, …
  • Rechten: privacy, toegang, gelijke behandeling, …

Deze visie op kwaliteit vormt de rode draad bij de opmaak van het ondersteuningsplan.