Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouders, familieleden of andere wettelijke vertegenwoordigers hebben als groep inspraak in onze werking via het collectief overleg.  Het collectief overleg is het wettelijke orgaan voor de collectieve inspraak en participatie.  Hier worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatie-uitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen.  Het collectief overleg vergadert een aantal keer per jaar. Zij kiezen ook vertegenwoordigers voor de klachtencommissie en deelname aan het Bestuurscomité van de vzw Emmaüs.

Zevenbergen organiseert collectief overleg (nieuwe naam gebruikersraad) per locatie.

In Zevenbergen-Ranst engageren de wettelijke vertegenwoordigers zich per twee jaar voor het collectief overleg. Klik hier voor de samenstelling van het Collectief Overleg 2023-2024. 

In de Maretak zijn alle ouders automatisch lid. Elke vier jaar kiezen zij een voorzitter en de nodige vertegenwoordigers.