Ouders, familieleden of andere wettelijke vertegenwoordigers hebben als groep inspraak in onze werking via het collectief overleg.  Het collectief overleg is het wettelijke orgaan voor de collectieve inspraak en participatie.  Hier worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatieuitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen.  Het collectief overleg vergadert een aantal keer per jaar. Zij kiezen ook vertegenwoordigers voor de klachtencommissie en deelname aan het Bestuurscomité van de vzw Emmaüs.

Zevenbergen organiseert collectief overleg (nieuwe naam gebruikersraad) per locatie.

 In Zevenbergen-Ranst zijn er elke vier jaar verkiezingen voor een nieuwe samenstelling.   

In de Maretak zijn alle ouders automatisch lid. Elke vier jaar kiezen zij een voorzitter en de nodige vertegenwoordigers.