Overslaan en naar de inhoud gaan

Het bestuur van Kind en Gezin heeft onze samenwerking met onze collega's van het Centrum Inclusieve kinderopvang Emmaüs en de kinderdagverblijven De Zonnebloemen en Het Zonnebloempje weerhouden als pioniersproject in de Inclusieve Kinderopvang. Wij willen met dat nieuwe project het volgende bereiken. 

 • We bevorderen de participatiekansen van het jonge kind.  In de Inclusieve kinderopvang ontvangen we kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder een specifieke zorgbehoefte. Omgaan met diversiteit is een verrijking voor alle kinderen. Iedereen neemt deel aan de activiteiten en maakt deel uit van de groep, want alle kinderen willen spelen met vriendjes en nieuwe dingen ontdekken. Het doel is om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven om ervaringen op te doen op verschillende domeinen.
 • Ouders hebben de regie over de ondersteuning zelf in handen. Zij zijn vaak zoekende en moeten heel wat keuzes maken voor hun kind.  Zij kunnen geleidelijk de beperking van hun kind ontdekken en leren het na verloop van tijd ook aanvaarden, gesteund door dit brede netwerk. Door deze samenwerking kan het vertrouwen van de ouders in de hulpverlening groeien en kunnen zij worden begeleid naar de niet-rechtstreeks toegankelijke specialistische ondersteuning.
 • De kinderopvang en het MFC spreken in een evenwaardige dialoog af hoe de specifieke ondersteuning wordt ingezet op het moment er een zorgvraag is. Er is wederzijdse inbreng.
 • Vanuit deze samenwerking in ons pioniersproject kunnen wij ouders ondersteunen in de brede zorgregio bij hun zoektocht naar geschikte opvang. Wij kunnen hen sensibiliseren over het aanbod rechtstreek toegankelijke hulp (RTH) en gaandeweg de mogelijkheden verkennen van het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod (n-RTH).

Vele mogelijkheden

Alle initiatiefnemers hebben een ruime ervaring in de zorg.  Er zijn dus vele mogelijkheden om ondersteuning op maat te bieden.

 • Een medewerker van MFC Zevenbergen ondersteunt de inclusieve kinderopvang gedurende een aantal uren per week. Op die manier delen we onze kennis en ervaring delen in het bieden van aangepaste activiteiten.  Denk maar aan snoezelen, bijzondere verzorging, omgaan met probleemgedrag, het gebruik van aangepaste hulpmiddelen enz.
 • Er is de mogelijkheid om een kindje van de inclusieve kinderopvang deeltijds op te vangen in het dagverblijf van het MFC, als de ouders dit zouden wensen. Dat kan tijdelijk of in een vaste verdeling.
 • Het kindje kan logeren in het MFC, ook tijdens het weekend of de vakantieperiode.
 •  Er is het brede aanbod aan individuele ondersteuning door de specialisten van het MFC. Ouders kunnen terecht voor handicapspecifieke kennis en therapeutische ondersteuning over tal van onderwerpen zoals voedingsbegeleiding, ondersteunde communicatie, hulpmiddelen. Zij kunnen pedagogisch advies krijgen over gedragsaanpak, over het stimuleren van de ontwikkeling en zoveel meer. Ook medewerkers van de kinderopvang kunnen er terecht voor advies en informatie.
 • Het MFC stelt zijn vormingsaanbod open voor de medewerkers van de kinderopvang.

Bredere samenwerking

Zevenbergen staat ook open voor samenwerking met andere kinderdagverblijven buiten Emmaüs die gebruik willen maken van onze handicapspecifieke ondersteuning. Het enige wat wij verlangen is een sterke betrokkenheid op de ontwikkelingskansen van het kind en op evenwaardigheid in het partnerschap.

 • Wij vinden het evident dat de gezinnen betrokken worden en inspraak krijgen. De ouder blijft de eerste opvoeder en behoudt ten allen tijde de regie.
 • De kinderopvang kijkt naar de interesses, mogelijkheden en talenten van de kinderen en ook de beperkingen. De focus ligt op wie het kind nu is en de kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van elk kind en wat daarvoor nodig is.
 • Als MFC hebben wij kennis tal van  vormen van specifieke zorgbehoeften en kunnen wij putten uit onze ruime ervaring in het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Wij kunnen de kinderopvang ondersteunen om hun pedagogisch handelen af te stemmen op de zorgbehoefte van een kind of een kind extra ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.  

De dienst individuele ondersteuning van het MFC omvat mobiele thuisbegeleiding maar ook het ambulante aanbod dat wij aan ouders kunnen bieden. Meer info over deze dienst vind je hier. Deze dienst zal heel concreet de samenwerking met de inclusieve kinderopvang opnemen en uitbouwen. Kinderdagverblijven die een vraag willen stellen, kunnen deze richten tot deze dienst.  Zevenbergen steekt de hand uit naar de inclusieve kinderopvang omdat wij hen zien als een waardevolle partner waaraan Zevenbergen echt iets te bieden heeft.

Meer weten?

Neem gerust contact op via dit mailadres.